Các khóa học Sale OTA cho khách sạn (CSLT nói chung) trực tiếp cầm tay chỉ việc 1-1 uy tín chất lượng từ cơ bản đến nâng cao. Từ các bạn sinh viên chưa có kiến thức nền tảng đến khóa học sale OTA tối ưu cho cơ sở lưu trú (khách sạn, homestay, resort, căn hộ…) đã mở bán nhưng chưa hiệu quả.

Với các bạn mới bắt đầu có thể học khóa cơ bản hoặc nâng cao. Trong đó phần nâng cao đã bao gồm cả phần cơ bản (học Sale OTA từ đầu/ A-Z)

Với cơ sở lưu trú đã mở bán hoặc các học viên đã có kiến thức nền tảng rồi thì có thể học khóa Sale OTA tối ưu, khóa học Sale OTA cho quản lý hoặc học theo từng chủ đề riêng lẻ.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Khóa học Sale OTA cho quản lý Sale, trưởng phòng kinh doanh, chủ CSLT

4,800,000 VND
Học trực tiếp online 1-1
02-2.5h/ buổi
Khóa học Sale OTA cho quản lý phòng Sale, trưởng phòng kinh doanh D.O.S, chủ CSLT giúp các quản lý,

Khóa học Sale OTA nâng cao 1-1 (bao gồm cơ bản)

11,800,000 VND
Học trực tiếp online 1-1
02-2.5h/ buổi
Khóa học Sale OTA nâng cao 1-1 (bao gồm cơ bản) dành cho các bạn chưa biết gì về OTA

Khóa học Sale OTA riêng phần cơ bản 1-1

6,800,000 VND
Học trực tiếp online 1-1
02-2.5h/ buổi
Khóa học Sale OTA riêng phần cơ bản 1-1 phù hợp với các bạn bắt đầu tham gia vận hành

Khóa học Sale OTA theo chủ đề riêng lẻ

2,000,000 VND
Học trực tiếp online 1-1
02-2.5h/ buổi
Khóa học Sale OTA theo chủ đề riêng lẻ phù hợp với các bạn đã vận hành Sale OTA tương

Khóa học Sale OTA tối ưu 1

7,800,000 VND
Học trực tiếp online 1-1
02-2.5h/ buổi
Khóa học Sale OTA tối ưu 1 phù hợp với các cơ sở lưu trú đã mở bán, người vận

Khóa học Sale OTA tối ưu 2

9,800,000 VND
Học trực tiếp online 1-1
02-2.5h/ buổi
Khóa học Sale OTA tối ưu 2 có một số chủ đề mở rộng hơn so với khóa học Sale