Các khóa học Sale OTA cho khách sạn (CSLT nói chung) trực tiếp cầm tay chỉ việc 1-1 uy tín chất lượng từ cơ bản đến nâng cao. Từ các bạn sinh viên chưa có kiến thức nền tảng đến khóa học sale OTA tối ưu cho cơ sở lưu trú (khách sạn, homestay, resort, căn hộ…) đã mở bán nhưng chưa hiệu quả.

Với các bạn mới bắt đầu có thể học khóa cơ bản hoặc nâng cao. Trong đó phần nâng cao đã bao gồm cả phần cơ bản (học Sale OTA từ đầu/ A-Z)

Với cơ sở lưu trú đã mở bán hoặc các học viên đã có kiến thức nền tảng rồi thì có thể học khóa Sale OTA tối ưu, khóa học Sale OTA cho quản lý hoặc học theo từng chủ đề riêng lẻ.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Khóa học Sale OTA tối ưu 1

7,800,000 VND
Khóa học Sale OTA tối ưu 1 phù hợp với các cơ sở lưu trú đã mở bán, người vận

Khóa học Sale OTA tối ưu 2

9,800,000 VND
Khóa học Sale OTA tối ưu 2 có một số chủ đề mở rộng hơn so với khóa học Sale